Üzemorvos

Üzemorvos szolgáltatás információk

A 89/1995. (VII. 14.) kormányrendelet értelmében kötelező üzemorvosi ellátást biztosítani alkalmazottai részére minden cégnek. Cégünk honlapján a törvény által előírt, minden foglalkozás-egészségügyi cég által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokat megtalálja.

Az üzemorvos szolgáltatások között szerepel pl. az új munkavállalók tájékoztatása egészségügyi és munka-higiénés kérdésekről, az üzemorvos feladat részeként a munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata.

Az üzemorvos szolgáltatás nem csak azért fontos, mert kötelező, hanem azért is, mert a dolgozók a cégen belül orvosi ellátáshoz jutnak, a dolgozónak nem kell feltétlenül betegállományba kerülnie.

Szolgáltatásaink évről-évre dinamikusan fejlődnek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy a munkavállaló üzemorvos ellátását a legjobb minőségben biztosítsuk ügyfeleinknek.

Törvényi háttér

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Az Országos Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat Kft. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal partnere a “foglalkoztatás biztonságáért” programban, így az NMH rendszeresen felhívja a figyelmünket a jogszabályok változásaira, konzultációt folytat a jogszabályok szükséges módosításairól. Szakmai napokon veszünk részt, amelyeken az NMH ellenőrzési tapasztalatok és konkrét jogesetek ismertetésével, a vonatkozó jogszabályok értelmezésével segíti a munkavédelmi és munkaügyi jogszabályok helyes alkalmazását.

A munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozás közötti szerződés meglétét, annak betartását korábban a helyi ÁNTSZ ellenőrei felügyelték. Az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról szóló 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet, a foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést a Nemzeti Munkaügyi Hivatal hatáskörébe utalta, így 2008-tól minden munkaügyi ellenőrzés részét képezhetik az alábbi vizsgálatok:

 1. Az Ön cége rendelkezik-e érvényes szerződéssel Foglalkozás-Egészségügyi szolgáltató céggel?
 2. Minden munkavállaló rendelkezik-e egy évnél nem régebbi, a munkahelyi besorolásnak megfelelő alkalmassági vizsgálattal?

A Munkavédelemről szóló hatályos törvények előírják, hogy a munkáltatóknak foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást (régebbi nevén üzemorvosi szolgáltatást) kell biztosítaniuk munkavállalóik részére. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII.14.) sz. kormányrendelet intézkedik.

A törvényben előírtak szerint az egyes kategóriákba a következő munkavállalók tartoznak:

“A” kategória

 • A bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem-fizikai munkakörök munkavállalói, akik az “A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló környezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
 • A rákkeltőkkel exponáltak, sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók, állatkísérletes munkakörben foglalkoztatottak, korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak, munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók, a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók.

“B” kategória

 • Az alábbi gazdasági tevékenységek fizikai munkaköreinek munkavállalói: mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek gyártása, nemfém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból, szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása.
 • Azok, akik a “B” foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50 %-át.

“C” kategória

 • Az “A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, illetve számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei,
 • Valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a “C” foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

“D” kategória

 • A kutatás-szervezési, kulturális, oktatási és egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók.
 • “A”, “B” és “C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem-fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályba nem sorolt munkavállalói.

Foglalkozás-egészségügyi ALAPSZOLGÁLTATÁSUNK keretében a következőket nyújtjuk Önnek és cégének

 • Előzetes, időszakos és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése.
 • Az új munkavállalók tájékoztatása egészségügyi és munka-higiénés kérdésekről.
 • Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása.
 • A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata.
 • Szaktanácsadás a kockázatértékeléshez.
 • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás.
 • Munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás.
 • Számítógépes munkahelyek véleményezése.
 • Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
 • Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában.
 • Egészségügyi dokumentáció készítése a munkavállalókról.
 • Jogszabályváltozások követése és a munkáltató tájékoztatása.

A fentieken kívül minden olyan szolgáltatást biztosítunk, amelyet a hatályos rendeletek és jogszabályok a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások körébe sorolnak.